محفل شاعران

این سایت تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می نماید. لذا هر گونه فعالیتی که با قوانین نظام مغایرت دارد ممنوع بوده و تمامی مسئولیت مطالب ارسالی توسط کاربران برعهده خود شخص می باشد. توجه داشته باشید که IP شما دائما در حال ذخیره سازی بوده و در صورت نیاز قابل ردیابی می باشد.

دسترسی سریع

ورود به چت روم

ورود به انجمن
پاییز آمدسـت کــــه خـود را ببارمـت

پاییز لفظ دیگر " مــن دوســت دارمـت"

 

بر باد می دهــم همـه ی بــود خویش را

یعنی تو را به دست خودت می سپارمت

 

باران بشو ، ببار بــه کاغذ ،سخن بگــو

وقتی که در میان خودم می فشارمت

 

پایان تو رسیده گل کاغذی من

حتی اگر خاک شوم تا بکارمت

 

اصرار می کنـــی کـــه مرا زود تر بگو

گاهی چنان سریع که جا می گذارمت

 

پاییز من ، عزیـــز غــم انگیز برگریـــز

یک روز می رسم و تو را می بهارمت!!!

 

سید مهدی موسوی